Registration Finnisage expo 'Inspire to expire’

Dit is een evenement waarbij fysieke deelname enkel mogelijk is indien u een geldig COVID-certificaat bezit op het moment van het evenement! Er wordt geen sneltest aangeboden als alternatief voor een PCR-test!

This is an event where physical participation is only possible if you have a valid COVID certificate at the time of the event! No quick tests are offered as an alternative to a PCR test.
Guy Mertens, guy.mertens@uantwerpen.be verzamelt deze persoonsgegevens voor eventuele contact tracing redenen. Deze gegevens worden bijgehouden tot en met 21/01/2022. Indien u uw persoonsgegevens wil inzien, beperken, wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.

Guy Mertens, guy.mertens@uantwerpen.be is collecting this personal data for possible contact tracing purpose This data will be stored until 21/01/2022. If you would like to view, limit, change or remove your personal data, please send an email to the address above. More information about our privacy policy: www.uantwerpen.be/disclaimer.