Informatiefiche OnderwijsprojectInschatting van de werkbelasting per student (in uren)
Geef aan hoeveel studenten maximaal kunnen deelnemen en hoeveel studenten minimaal vereist zijn om het voorstel te kunnen laten doorgaan.
De omvang van de stage is vastgelegd op 75 uur, alles inbegrepen. Dit omvat zowel alle stage-activiteiten (activiteiten in de school/organisatie, overleg, voorbereiding, …) als het uitwerken van de stagemap.
De stage-activiteiten behelzen het werken in/aan een educatieve praktijk voor ongeveer 60 à 65 u. De student besteedt hiervan minimaal 20 uur aan activiteiten in de school/organisatie (geven van workshops, contact met leerlingen, uitstap, enz.). Deze worden aangevuld met voorbereiding (individueel of in groep), overleg en nazorg.
Ilse Mertens (ilse.mertens@uantwerpen.be) verzamelt deze gegevens voor het verwerken van de ingediende onderwijsprojecten. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden bijgehouden tot het einde van het project. Indien u uw persoonsgegevens wil inzien, beperken, wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.