uAntwerpen

Educatieve master - Aanvraagformulier Introductie vakdidactiek

Elke student volgt verplicht twee Introducties vakdidactiek. Daarna mag je de vakdidactieken volgen aansluitend op de Introductie vakdidactiek die je hebt gevolgd of je kiest dan voor één vakdidactiek en een profileringsvak.

Neem eerst alle informatie over vakdidactiek op de website en op de helpdesk rustig en grondig door.

Dien geen aanvraag in voor vakdidactieken die je rechtstreeks kunt volgen. Je vindt hier het overzicht.

Gelieve alle noodzakelijk bewijsstukken toe te voegen (academisch bachelor- én masterdiploma en indien van toepassing getuigschrift van schakel- en voorbereidingsprogramma altijd met supplementen met resultaten en studiepunten van de afgelegde vakken). Onvolledige aanvragen kunnen niet worden behandeld.

Persoonlijke gegevens

Naam *
Voornaam *
Studentennummer
(indien reeds eerder ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen)
E-mailadres *
Gsm/Telefoon *
Titel bachelordiploma
Instelling waar bachelordiploma werd behaald
Indien van toepassing: Titel schakel- en/of voorbereidingsprogramma
Instelling waar schakel- en/of voorbereidingsprogramma werd behaald
Masterdiploma
Titel masterdiploma
Instelling waar masterdiploma werd behaald


Aanvraag vakdidactiek

Ik dien een gemotiveerde aanvraag in voor vakdidactiek:Bewijs hieronder dat je voldoende studiepunten relevante domeinvakken hebt behaald. Voor Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans dien je te bewijzen dat je 60 studiepunten relevante domeinvakken hebt behaald. Voor alle andere vakdidactieken dien je te bewijzen dat je 30 studiepunten relevante domeinvakken hebt behaald.

Vak Aantal studiepunten Behaalde score Verwijzing naar bijlage Diploma
Vb: organische chemie 3 13 Bijlage 1: diplomasupplement Academische bachelor chemie

Ik wens nog een tweede vakdidactiek aan te vragenToe te voegen bijlagen (bij voorkeur gecomprimeerd en als pdf toevoegen en in totaal max. 2MB)

Ik staaf mijn aanvraag met volgende bijlagen (bij voorkeur gecomprimeerd en als pdf toevoegen):

Verplichte bijlagen:
• Kopie van diploma(‘s) van relevante vooropleidingen academische bachelor, schakel- en voorbereidingsprogramma, academische master of creditbewijzen van relevante behaalde opleidingsonderdelen
• Kopie van diplomasupplement(en) (officiële puntenlijst(en) met vermelding van de opleidingsonderdelen, ECTS en behaalde cijfers)educatieve-master@uantwerpen.be verzamelt deze persoonsgegevens om uw aanvraag vakdidactiek te kunnen onderzoeken. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres.
Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.