Evaluatieformulier - Solutions for Global Challenges

Uw mening telt! Wij stellen het erg op prijs dat u dit formulier invult en wij houden graag rekening met uw feedback.
 
WELKE AVOND(EN) WOONDE U BIJ IN DE KEKULÉ-CYCLUS XVIII “Solutions for Global Challenges”? WAT VOND U VAN DEZE AVOND(EN)? Duid aan: (5= zeer goed, 4= eerder goed, 3= neutraal, 2 = eerder slecht, 1= zeer slecht)
HEBT U BIJZONDERE OPMERKINGEN OVER EEN OF MEERDERE VOORDRACHTEN?
   
Vindt u het nuttig vooraf over CV en abstract te beschikken?
   
Hebt u op de website het archief met de presentaties van de sprekers al gebruikt?
   
HOE LEERDE U DE KEKULE LEZINGENCYCLUS KENNEN? 
    
Duid aan: (5= zeker wel, 4= eerder wel, 3= neutraal, 2 = eerder niet , 1= zeker niet)
BENT U OVER HET ALGEMEEN TEVREDEN OVER HET PROGRAMMA VAN
KEKULE XVIII “Solutions for Global Challenges”?
VOLDEED DE REEKS AAN UW VERWACHTINGEN?
ZOU U DE REEKS AANRADEN AAN ANDEREN?
   
WAT ZOU U AAN DE KEKULE-CYCLUS VERANDEREN / ZEKER BEHOUDEN?
   
VERANDEREN BEHOUDEN
1. 1.
2. 2.
3. 3.
   
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Ik ben een *    Ik ben geen student:
Postcode woonplaats Mijn beroep is
Mijn leeftijd is *   

Ik ben student en mijn studierichting is
Mijn hoogst behaalde diploma is

De Kekulé-cyclus (kekule@kvcv.be) verzamelt deze persoonlijke gegevens met als doel u te informeren over toekomstige activiteiten van de Kekulé-cyclus. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het CRM-systeem van de Universiteit Antwerpen. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden zolang bewaard als nodig voor het vooropgestelde doel. Als u uw persoonlijke gegevens wilt bekijken, beperken, wijzigen of verwijderen, stuur dan een e-mail naar het bovenstaande adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.

The Kekulé cycle (kekule@kvcv.be) collects this personal data for the purpose of informing you on future activities of Kekulé cycle. Personal data will be stored in the CRM-system of the University of Antwerp. Your personal data will not be passed on to third parties. This data is stored for as long as necessary for the indended purpose. If you want to view, limit, change or delete your personal data, send an email to the above address. More information about our privacy policy: www.uantwerpen.be/disclaimer.