Aanvraagformulier vrijstellingen

Wat is een vrijstelling?

In bepaalde gevallen kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling aanvragen. Als je vrijgesteld wordt voor een opleidingsonderdeel moet je dit onderdeel niet volgen om je diploma te behalen. Je moet dus ook geen examen afleggen. Je krijgt er dan ook geen creditbewijs voor. Een vrijstelling wordt vermeld op je diplomasupplement en telt niet mee voor je graad van verdienste.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:
  • werk- of andere praktijkervaring: volg de EVC-procedure
  • creditbewijzen, getuigschriften en andere studiebewijzen die je in een vorige opleiding behaald hebt: volg de EVK-procedure van je faculteit.

Eerder Verworven Kwalificatie

EVK staat voor 'eerder verworven kwalificatie'. Een EVK geeft geen automatisch recht op vrijstelling(en). Op basis van de bewijsstukken die je aanlevert, vergelijkt de faculteit de EVK met het te volgen opleidingsonderdeel. Als je aanvraag voor vrijstelling(en) wordt goedgekeurd, krijg je een e-mail toegestuurd.

Hoe vraag je vrijstellingen aan bij de faculteit?

Vul het webformulier 'Vrijstellingen' in voor de deadline en geef één op één aan welke vrijstellingen je aanvraagt op basis van welk eerder verworven opleidingsonderdeel. Indien je meer dan vier vrijstellingen aanvraagt, vul je meerdere formulieren in. Vergeet geen documenten toe te voegen waarmee je je aanvraag staaft (diplomasupplement/cijferlijsten/vakbeschrijving, etc.).

Studenten in een schakelprogramma Taal-en Letterkunde met een vooropleiding secundair onderwijs

Studenten in het schakelprogramma Taal- en Letterkunde met een vooropleiding secundair onderwijs krijgen, afhankelijk van hun talencombinatie en behaalde onderwijsvakken, een aantal standaardvrijstellingen toegekend. Informeer hiernaar bij je studietrajectbegeleider via de helpdesk.

Uiterste datum aanvraag

  • Voor opleidingsonderdelen van het volledige academiejaar of semester 1: vrijdag 6 oktober 2023
  • Voor opleidingsonderdelen van semester 2: woensdag 14 februari 2024

Persoonlijke gegevens

Opleiding *

Aanvraag vrijstellingen

Ik vraag vrijstellingen aan op basis van het feit dat ik de volgende opleiding geheel of gedeeltelijk met succes heb afgelegd:
Opleiding *
Instelling *
Diploma behaald *
Studie gestart in het academiejaar
Diploma behaald / studie gestopt in het academiejaar *

Aanvraag

Ik vraag vrijstelling aan voor volgende opleidingsonderdelen

  Code Opleidingsonderdeel Docent SP
Aanvraag 1
Aanvraag 2
Aanvraag 3
Aanvraag 4

Ik vraag deze vrijstelling aan op basis van het feit dat ik volgende credits/attesten/getuigschriften heb behaald (puntenlijst/creditattest hieronder opladen aub)

  Opleidingsonderdeel Docent Academiejaar SP Resultaat
Aanvraag 1
Aanvraag 2
Aanvraag 3
Aanvraag 4

Documenten

Gelieve volgende documenten toe te voegen:
  • kopieën van diploma, creditbewijzen, puntenlijsten, jaarattesten,... die je aanvraag staven
  • vakbeschrijvingen van de opleidingsonderdelen op basis waarvan je vrijstelling vraagt
De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (onderwijsadministratieFLW@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens exclusief voor onderwijsdoeleinden. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil inzien, beperken, wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.