Aanvraag erkenning zomerschool

Algemene informatie

Wil je een zomerschool opnemen in je studieprogramma dan dien je toelating te vragen aan de faculteit. De Commissie Bijzondere Inschrijvingen (CBI) beslist over de aanvraag.

1. Ik moet nog deelnemen aan een zomerschool en wens de zomerschool als keuzeopleidingsonderdeel toe te voegen aan het semester voorafgaand aan de zomer van de zomerschool
 • Via dit formulier dien je een aanvraag in voor de erkenning van de studiepunten én verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen tijdens de zomerschool.
 • Mits positieve beoordeling en tijdig indienen van deze aanvraag, ben je door UAntwerpen automatisch verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
 • De zomerschool wordt als keuzeopleidingsonderdeel toegevoegd aan je studieprogramma in semester 2. Let wel, dit wil zeggen dat je hiervoor pas in september een score kan krijgen in SisA.
 • Je dient het certificaat van de zomerschool met vermelding van het aantal ECTS en of je geslaagd bent zo snel mogelijk in te dienen op de facultaire studentenadministratie en vóór samenkomst van de examencommissie van de 2e zittijd.
 • Deadline: de aanvraag gebeurt tussen 15 januari 2023 en 28 februari 2023 voor een zomerschool volgend op het academiejaar 2022-2023.
2. Ik moet nog deelnemen aan een zomerschool en wens de zomerschool als keuzeopleidingsonderdeel toe te voegen aan semester 1 of 2 van het academiejaar dat volgt op de zomer van de zomerschool
 • Via dit formulier dien je een aanvraag in voor de erkenning van de studiepunten én verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen tijdens de zomerschool.
 • Mits positieve beoordeling en tijdig indienen van deze aanvraag, ben je door UAntwerpen automatisch verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
 • De zomerschool wordt als keuzeopleidingsonderdeel toegevoegd aan je studieprogramma in semester 2.
 • Na deelname dien je het certificaat van de zomerschool met vermelding van het aantal ECTS en of je geslaagd bent in op de facultaire studentenadministratie.
 • Deadline: de aanvraag gebeurt tussen 15 januari 2023 en 30 juni 2023 voor een zomerschool volgend op het academiejaar 2022-2023.
3. Ik heb reeds deelgenomen aan een zomerschool en wens de zomerschool als keuzeopleidingsonderdeel toe te voegen aan semester 1 of 2 van het academiejaar dat volgt op de zomer van de zomerschool
 • Via dit formulier dien je enkel een aanvraag in voor de erkenning van de studiepunten.
 • De mogelijkheid tot verzekering vervalt.
 • De zomerschool wordt als keuzeopleidingsonderdeel toegevoegd aan je studieprogramma in semester 2.
 • Je dient het certificaat van de zomerschool met vermelding van het aantal ECTS en of je geslaagd bent in via deze aanvraag én op de facultaire studentenadministratie.
 • Deadline: de aanvraag gebeurt tussen 1 juli 2023 en 21 oktober 2023 voor een zomerschool voorafgaand aan het academiejaar 2023-2024.

Persoonlijke gegevens

Gegevens zomerschool


Ondertekening

Ik verklaar akkoord te gaan met de voorwaarden opgelegd door de Faculteit Ontwerpwetenschappen:
 • De Universiteit Antwerpen kent geen begeleider ter plaatse toe.
 • Ik ben ervan op de hoogte dat ik zelf dien in te staan voor de inschrijving en praktische voorbereiding voor deelname aan de zomerschool.
 • Ik ben ervan op de hoogte dat ik zelf dien in te staan voor de verzekering reisbijstand.
 • Ik ben ervan op de hoogte dat een 2e zittijd niet mogelijk is bij het inzetten van een zomerschool als keuzeopleidingsonderdeel.
Faculteit Ontwerpwetenschappen, studsec.ow@uantwerpen.be, verzamelt deze persoonsgegevens voor de onderwijsadministratie. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.