uAntwerpen

2024-2025 Aanvraag vrijstellingen - Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Vrijstellingen

Heb je reeds elders een opleiding in het hoger onderwijs gevolgd, creditbewijzen verzameld of bekwaamheidsbewijzen verworven, dan kom je in aanmerking voor het aanvragen van vrijstellingen.

Een aanvraag tot vrijstellingen houdt in dat je een gestaafd dossier indient om te bewijzen dat je de competenties van één of meerdere opleidingsonderdelen reeds beheerst. Jij dient dit als student zelf te bewijzen.

Vrijstelling van één of meerdere opleidingsonderdelen betekent dat je van dit/deze opleidingsonderde(e)l(en) geen examen meer dient af te leggen. Als je vrijgesteld wordt van een opleidingsonderdeel krijg je geen cijfer en dus ook geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Wie wordt vrijgesteld voor meer dan de helft van de studiepunten van een programma krijgt geen graad van verdienste toegekend.

Deadlines

Uiterlijk 4 oktober 2024.
Aanvragen m.b.t. jaarvakken en opleidingsonderdelen van het eerste en tweede semester.
Deze aanvragen worden uiterlijk 31 oktober 2024 beantwoord via het opgegeven e-mailadres.

Uiterlijk 14 februari 2025.
Enkel voor wie geen aanvraag indiende uiterlijk 4 oktober 2024.
Aanvragen m.b.t. opleidingsonderdelen van het tweede semester.
Deze aanvragen worden uiterlijk 28 februari 2025 beantwoord via het opgegeven e-mailadres.

Voor de verwerktijdstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met vier weken, dit kan langer zijn in de vakantieperiode. Dossiers worden behandeld in volgorde van ontvangst.

Let op: in afwachting van de officiële bevestiging van je vrijstelling, neem je de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstellingsaanvraag indiende op in je studieprogramma en neem je deel aan de lessen.

Samenstelling dossier

Het indienen van je aanvraag gebeurt via dit webformulier, aangevuld met een aantal bijlagen. Hou de volgende informatie bij de hand:

Algemeen
 • persoonsgegevens
 • de opleiding(en) waarin je vrijstellingen wil bekomen aan de Universiteit Antwerpen;
M.b.t. de vooropleiding
 • overzicht van de opleidingsonderdelen op basis waarvan je vrijstellingen aanvraagt (naam, docent, academiejaar waarin je het vak gevolgd hebt, aantal studiepunten, resultaat)
 • een kopie van diploma‘s van relevante vooropleidingen creditbewijzen van relevante behaalde opleidingsonderdelen of een kopie van diplomasupplementen (officiële puntenlijst met vermelding van de opleidingsonderdelen, studiepunten en behaalde cijfers);
 • de officiële vakbeschrijving van het opleidingsonderdeel op basis waarvan je vrijstelling vraagt. Let op: de officiële vakbeschrijving heeft betrekking op het academiejaar waarin je het desbestreffende opleidingsonderdeel hebt gevolgd.
M.b.t. de opleiding(sonderdelen) waarvoor je een vrijstelling wil bekomen

Raadpleeg hiervoor onze website : Bachelor/Master > juiste opleiding > Studieprogramma.
 • Naam van het opleidingsonderdeel (formaat: 0-Xxxxxxx)
 • Studiegidsnummer (formaat 0000FTIXXX)
 • Docent
 • Aantal studiepunten

Afspraken

 • Je mag slechts één dossier indienen per opleiding per academiejaar. Denk dus vooraf grondig na over de vrijstellingen die je wenst te bekomen. Lees de vakbeschrijvingen van je toekomstig programma goed door en weeg af welke vakken uit je studieverleden eventueel equivalent zouden kunnen zijn met opleidingsonderdelen uit dit programma. Het aanvraagformulier laat toe om 8 vrijstellingen aan te vragen. Enkel indien je voor meer dan 8 opleidingsonderdelen een vrijstelling wenst aan te vragen, mag je een tweede dossier indienen. Let wel: Dit tweede dossier dient op dezelfde dag ingediend te worden. Dossiers die later ingestuurd worden, worden niet behandeld.
 • Er worden geen deelvrijstellingen toegekend.
 • In de schakelprogramma’s worden geen vrijstellingen toegekend op basis van credits behaald in het professionele bachelordiploma dat toelating geeft tot het schakelprogramma.
 • Wie niet over een masterdiploma of creditbewijzen uit een masteropleiding beschikt, kan geen vrijstellingen aanvragen in een masteropleiding.
 • Enkel tijdig ingediende en volledige dossiers worden behandeld! Aanvullingen die later doorgestuurd worden (bijvoorbeeld omwille van creditbewijzen die niet tijdig werden ontvangen) worden dus ook niet behandeld.
 • Zolang een vrijstelling niet is goedgekeurd, neem je het opleidingsonderdeel op in je studieprogramma.
 • Printscreens of eigen getypte documenten worden niet aanvaard als bewijsstuk.
 • Indien je zelf geen toegang hebt tot de officiële vakbeschrijving (via website, via leerplatform, e.d.), dan vraag je de info op eigen verantwoordelijkheid en tijdig aan bij de onderwijsinstelling waaraan je het desbetreffende opleidingsonderdeel hebt gevolgd.

Vragen

Vragen over dit webformulier kan je stellen via de facultaire helpdesk met als onderwerp ‘VRIJSTELLINGEN’. Stel je inhoudelijke vragen over het invullen vóór je het formulier indient, niet erna.

Persoonsgegevens

Studierichting waarin je vrijstellingen aanvraagt

Vooropleiding/diplomaVrijstellingen

Aanvraag 1
Studiegidsnr Opleidingsonderdeel Docent SP
Ik vraag deze vrijstelling aan op basis van volgende behaalde creditbewijzen/getuigschriften (documenten achteraan dit formulier opladen aub):
Opleidingsonderdeel Docent Academiejaar SP Resultaat
Motivering/opmerkingen:
Wil je nog een aanvraag toevoegen?*

Toe te voegen bijlagen (slechts 1 zip-bestand per categorie)

Indienen aanvraag

Let op:
 • Per student wordt per opleiding, per academiejaar slechts één aanvraagdossier voor vrijstellingen behandeld.
 • Enkel aanvragen gestaafd met de nodige documenten worden behandeld.Om je dossier te registreren moet je op ‘Verzenden’ drukken. Je ontvangt hierna binnen enkele minuten op het opgegeven e-mailadres een kopie van je ingediende aanvraag. Indien je deze mail niet ontvangt, is je aanvraag niet geregistreerd en dien je de procedure te herhalen!

De Facultaire Onderwijsadministratie FTI (onderwijs.fti@uantwerpen.be, 03 265 19 00) verzamelt deze persoonsgegevens voor de aanvragen van vrijstellingen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres.
Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.