2023-2024 Aanvraag uitzondering ijkingstoets - Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Beste student

De procedure voor het aanvragen van een uitzondering werd afgesloten.

Vragen over dit webformulier kan je stellen via de Helpdesk met als onderwerp ‘AANVRAAG UITZONDERING IJKINGSTOETS’.