Aanvraagformulier Toelating tot inschrijving

De deadline om deze aanvraag in te dienen, is verstreken. Aanvragen voor semester 2 kan je indienen vanaf december.
Aanvragen voor volgend academiejaar kan je indienen vanaf mei.