2022-2023 Aanvraag uitzondering ijkingstoets - Faculteit Wetenschappen

Bachelor Bio-ingenieurswetenschappen – Fysica - Wiskunde

Beste student

De procedure voor het aanvragen van een uitzondering werd afgesloten.

Vragen over dit webformulier kan je stellen via de Helpdesk met als onderwerp ‘AANVRAAG UITZONDERING IJKINGSTOETS’.