uAntwerpen

Aanvraag toelating inschrijving voor studenten met een Nederlands of Luxemburgs diploma

Persoonsgegevens

Naam *
Voornaam *
Geboortedatum *
Burgerservicenummer (BSN)
Studentennummer *
Huidig leerkredietsaldo *
E-mailadres *
Telefoonnummer

Vooropleiding/diploma

Relevante vooropleiding/diploma 1*
Titel opleiding
Afstudeerrichting
Instelling
(Voorziene) Afstudeerdatum
Diploma

Diploma behaald
Wil je nog een relevante vooropleiding/diploma toevoegen? *

Gewenste studierichting aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie dit academiejaar *Via deze link vind je het studieprogramma van de gekozen opleiding met daar de nodige informatie. Gelieve in de ‘opleidingsinfo’ goed na te kijken of er al dan niet rechtstreekse toelatingsvoorwaarden zijn en of je daaraan voldoet. In dat geval kan je je rechtstreeks aanmelden bij de Centrale Inschrijvingsdienst.

Motivering aanvraag *


Toe te voegen bijlagen *

Ik staaf mijn aanvraag met volgende bijlage(n)(bij voorkeur gecomprimeerd en als pdf toe te voegen):
  • Verplichte bijlagen: relevante diploma(‘s) en diplomasupplement(en) met een duidelijk overzicht van het vakkenpakket in de vooropleiding
  • Facultatief:

Indienen aanvraag

Let op:
  • Per student wordt per academiejaar slechts één aanvraagdossier voor uitzonderingen behandeld.
  • Enkel aanvragen gestaafd met de nodige documenten worden behandeld.


Indien je dossier correct verzonden werd, krijg je binnen maximaal 20 minuten een bevestigingsmail op het door jou opgegeven e-mailadres. Kijk dit zeker na. Geen bevestiging = je aanvraag werd niet correct verzonden!

Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (CBIS.FBE@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens voor de Commissie Bijzondere Inschrijvingen en Studievoortgang. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.