Aanvraagformulier uitzondering inschrijving indien men niet voldoet aan de rechtstreekse toelatingsvoorwaarden

Persoonsgegevens

Naam *
Voornaam *
Geboortedatum *
Rijksregisternummer *
Studentennummer *
Huidig leerkredietsaldo *
E-mailadres *
Telefoonnummer

Vooropleiding/diploma

Relevante vooropleiding/diploma 1*
Titel opleiding
Afstudeerrichting
Instelling
(Voorziene) Afstudeerdatum
Diploma

Diploma behaald
Wil je nog een relevante vooropleiding/diploma toevoegen? *

Gewenste studierichting aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie dit academiejaar *Via deze link vind je het studieprogramma van de gekozen opleiding. Gelieve in de ‘opleidingsinfo’ goed na te kijken of er al dan niet rechtstreekse toelatingsvoorwaarden zijn en of je daaraan voldoet. In dat geval kan je je rechtstreeks aanmelden bij de Centrale Inschrijvingsdienst.

Motivering aanvraag *

Eventuele bijlagen

Ik staaf mijn aanvraag met volgende bijlage(n) (bijv. relevante diploma's, diplomasupplementen, creditbewijzen etc.):


Indienen aanvraag

Let op:
  • Per student wordt per academiejaar slechts één aanvraagdossier ter toelating behandeld.
  • Enkel aanvragen gestaafd met de nodige documenten worden behandeld.

Indien je dossier correct verzonden werd, krijg je binnen maximaal 20 minuten een bevestigingsmail op het door jou opgegeven e-mailadres. Kijk dit zeker na. Geen bevestiging = je aanvraag werd niet correct verzonden!

Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (CBI.FBE@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens voor de Commissie Bijzondere Inschrijvingen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.