uAntwerpen

Aanvraagformulier uitzonderingen op inschrijvingsvereisten en/of het maximum aantal studiepunten

Persoonsgegevens


Type uitzondering

Ik wil me inschrijven met een uitzondering voor *
sp.
Ik wens de volgende opleidingsonderdelen uitzonderlijk te laten toevoegen (en heb zelf alle opleidingsonderdelen die ik zelf al kon toevoegen al geregistreerd in SisA):
Studiegidsnr. Titel Studiepunten

Studierichting(en) waarin je een uitzondering aanvraagt *

Via deze link vind je het studieprogramma van de gekozen opleiding met daar de nodige informatie (studiegidsnr., docent, inhoud van het opleidingsonderdeel, aantal studiepunten,…). Gelieve voor elk opleidingsonderdeel goed na te kijken of er contractrestricties en/of inschrijvingsvereisten zijn en of je daaraan voldoet.

Motivering aanvraag *


Eventuele bijlagen

Ik staaf mijn aanvraag met volgende bijlage(n) (niet noodzakelijk):Indienen aanvraag

Let op:
Per student wordt per academiejaar slechts één aanvraagdossier voor uitzonderingen behandeld.

Indien je dossier correct verzonden werd, krijg je binnen maximaal 20 minuten een bevestigingsmail op het door jou opgegeven e-mailadres. Kijk dit zeker na. Geen bevestiging = je aanvraag werd niet correct verzonden!

Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (CBIS.FBE@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens voor de Commissie Bijzondere Inschrijvingen en Studievoortgang. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.