2022-2023 Aanvraagformulier vrijstellingen - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Persoonsgegevens

Naam *
Voornaam *
Straat + nr. *
Postcode *
Gemeente *
Land *
Telefoonnummer *
E-mailadres
(UAntwerpen mailadres indien je hierover beschikt):*
Studentennummer *
(Vul je rijksregisternummer in wanneer je nog geen studentennummer hebt.)

Studierichting waarin je vrijstellingen aanvraagt

Opleidingsgraad *
Afstudeerrichting *

Vooropleiding/diploma

Relevante vooropleiding/diploma 1
Titel opleiding *
Afstudeerrichting *
Instelling *
Afstudeerjaar/Niet afgerond/Gestopt *
Diploma *


Diploma behaald *
Relevante vooropleiding/diploma 2
Titel opleiding
Afstudeerrichting
Instelling
Afstudeerjaar/Niet afgerond/Gestopt
Diploma


Diploma behaald

Vrijstellingen

Raadpleeg de studiefiches op https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/geneeskunde-gezondheidswetenschappen > opleidingen > bachelor/master/al diploma > opleiding naar keuze > studieprogramma voor de correcte referenties.
Ik vraag vrijstelling aan voor volgende opleidingsonderdelen:

Aanvraag 1
Code (UA-GGW) Opleidingsonderdeel Docent SP


Ik vraag deze vrijstelling aan op basis van volgende behaalde creditbewijzen/getuigschriften (documenten achteraan dit formulier opladen aub):
Opleidingsonderdeel Docent Academiejaar SP Resultaat


Motivering/opmerkingen:
Wil je nog een aanvraag toevoegen? *

Toe te voegen bijlagen (slechts 1 zip-bestand per categorie)

Voeg volgende documenten toe bij deze aanvraag. Let op! Er kan slechts 1 bestand per categorie worden opgeladen. Maak indien nodig een zip-bestand.
Kopie van diploma('s) van relevante opleiding(en):*
Kopie van diplomasupplement(en) (officiële puntenlijst(en) met vermelding van de opleidingsonderdelen, ECTS en behaalde cijfers):*
Officiële vakbeschrijving(en) van het opleidingsonderdeel(e)l(en) op basis waarvan je vrijstelling(en) vraagt:*
Indien van toepassing: creditbewijzen

Bijkomende opmerkingen:

Indienen aanvraag

Let op:
  • Per student wordt per opleiding, per academiejaar slechts één aanvraagdossier voor vrijstellingen behandeld.
  • Enkel aanvragen gestaafd met de nodige documenten worden behandeld.Om je dossier te registreren moet je op ‘Verzenden’ drukken. Je ontvangt hierna binnen enkele minuten op het opgegeven e-mailadres een kopie van je ingediende aanvraag. Indien je deze mail niet ontvangt, is je aanvraag niet geregistreerd en dien je de procedure te herhalen!Aanvragen ingediend uiterlijk vrijdag 7 oktober 2022 worden uiterlijk 31 oktober 2022 beantwoord.
Aanvragen ingediend na 7 oktober 2022 en uiterlijk 14 februari 2023 worden uiterlijk 28 februari 2023 beantwoord.

De antwoorden worden verzonden naar het opgegeven e-mailadres.

In geval van bijkomende vragen kan je ons bereiken op http://www.uantwerpen.be/helpdesk-ggw > Helpdesk met als onderwerp ‘VRIJSTELLINGEN’.
De Facultaire Onderwijsadministratie FGGW (STB-ggw@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens voor de aanvragen van vrijstellingen. Deze gegevens worden bijgehouden tot na afloop van de activiteit. Indien u uw persoonsgegevens wil inzien, beperken, wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres.

Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.