Inschrijvingsformulier procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden tot een bacheloropleiding

Voornaam * 
Naam * 
Geboortedatum *   
(dd/mm/jjjj)
Geboorteplaats * 
Geboorteland * 
Nationaliteit * 
Straat * 
Nummer * 
Postcode * 
Gemeente * 
Land * 
Telefoon
Gsm
E-mailadres *   
(De verdere communicatie zal via dit adres verlopen)
Bevestig uw e-mailadres *     
Rijksregisternummer
Schrijft zich in voor de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden.
Toekomstige opleiding * 
Aan instelling * 


Ik zal op 31 december 2021 minimum 21 jaar oud zijn * 


Gelieve je studie-oriënteringsdossier met bijlagen te verzenden via e-mail naar pat@auha.be
Uw inschrijving is pas volledig wanneer het studie-oriënteringsdossier met alle bijlagen uiterlijk op 30 april 2021 is ontvangen.

TEST ALGEMEEN NIVEAU
De test algemeen niveau zal plaatsvinden op dinsdag 4 mei 2021.

Kandidaten kunnen slechts één maal deelnemen aan een toelatingsonderzoek met het oog op inschrijving in een welbepaald academiejaar.
Indien je niet slaagt voor het toelatingsonderzoek voor dat academiejaar, kan je pas herkansen voor het toelatingsonderzoek met het oog op een volgend academiejaar.
Indien vastgesteld wordt dat de test toch een tweede keer voor eenzelfde academiejaar werd afgelegd, is de tweede uitslag ongeldig.
Deze beperking op herkansing geldt voor de Procedure Afwijkende Toelating aan alle vijf Vlaamse associaties en hun instellingen.
De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) stemt de aanmeldingen dus af met de andere associaties, maar heeft hiervoor uw toestemming nodig.
"Ik verleen hierbij mijn toestemming aan de AUHA om mijn persoonsgegevens die in het kader van dit bekwaamheidsonderzoek verkregen zijn uit te wisselen met de andere associaties in Vlaanderen."
De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen verzamelt deze persoonsgegevens Inschrijving in de procedure. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden bijgehouden tot na afloop van het event. Indien u uw persoonsgegevens wil inzien, beperken, wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.