Aanspreking *
Voornaam *
Naam *
Bedrijf/instelling *
Sector bedrijf *
Business card titel *
Straat
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Telefoon
Mobiel
E-mailadres *

Ik wil op de hoogte blijven van evenementen en nieuws van UAntwerpen, uitgestuurd door de valorisatiedienst *

Ik wil het externe magazine van UAntwerpen ontvangen *
De valorisatiedienst, valorisatie@uantwerpen.be, verzamelt deze persoonsgegevens voor het sturen van uitnodigingen voor evenementen, het UAntwerpen-magazine en nieuwsbrieven. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden bijgehouden zolang we het magazine en nieuwbrieven blijven uitgeven en uitnodigingen versturen. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.