uAntwerpen

Meldingsformulier: datalekken

Contactgegevens

Naam *
Voornaam *
E-mailadres *
Telefoonnummer (om contact te kunnen opnemen als iets niet duidelijk is) *
Personeelslid UAntwerpen *

Beschrijving van het datalek en betrokken personen

Beschrijving datalek *


Betrokken personen *


Tijdlijn

Vaststelling
Moment van vaststelling *

Duurt de inbreuk nog altijd? *

Startdatum

Einddatum

Tijdstip (dit kan in periodes) *

Soort incident


Categorieën gegevens

Algemene gegevensOverige
Gevoelige gegevens:

Het Data Protection Office verzamelt deze persoonsgegevens om de melding van het incident te kunnen verwerken. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Voor incidenten zonder wettelijke richtlijnen zal het Data Protection Office de persoonsgegevens nooit langer bijhouden dan nodig voor de afronding van het incident. Voor incidenten waar de Universiteit Antwerpen gebonden is aan wettelijke bepalingen zullen de persoonsgegevens bijgehouden worden tot deze bepalingen zijn ingewilligd. Voor vragen kan u altijd privacy@uantwerpen.be contacteren. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.