Gelieve de noodzakelijk bewijsstukken toe te voegen (diploma met supplementen met resultaten en studiepunten van de afgelegde vakken).
Anders kan uw aanvraag niet worden behandeld.

Persoonlijke gegevens

Naam *
Voornaam *
Geboortedatum (dd/mm/jjjj) *
Studentennummer
(indien reeds eerder ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen)
Correspondentieadres
Straat *
Nr. *
Postcode *
Gemeente *
Land *
E-mail *
Gsm/Telefoon *

Aanvraag vrijstellingen

Ik vraag vrijstellingen aan op basis van het feit dat ik de volgende opleiding geheel of gedeeltelijk met succes heb afgelegd:

Opleiding *
Instelling *

Ik vraag vrijstelling aan voor volgende opleidingsonderdelen (voorzie per opleidingsonderdeel een bewijs dat je geslaagd bent en de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel waarvoor je reeds een credit hebt verworven).

Aanvraag 1 Code Opleidingsonderdeel Docent sp.
Motivering

Op basis van het gevolgde vak

Verwijzing naar bewijsstukken

Aanvraag 2 Code Opleidingsonderdeel Docent sp.
Motivering

Op basis van het gevolgde vak

Verwijzing naar bewijsstukken

Aanvraag 3 Code Opleidingsonderdeel Docent sp.
Motivering

Op basis van het gevolgde vak

Verwijzing naar bewijsstukken

Aanvraag 4 Code Opleidingsonderdeel Docent sp.
Motivering

Op basis van het gevolgde vak

Verwijzing naar bewijsstukkenDocumenten (.zip)

Gelieve volgende documenten toe te voegen:

kopieën van diploma, creditbewijzen, puntenlijsten, jaarattesten,... die je aanvraag staven in een gezipte file

Programma's om zip-bestanden te maken en te openen:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/zip-unzip-files
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/compress-uncompress-files-zip-files#1TC=windows-7
Bestanden kunnen ook samengezet worden via “pdf merger”:
http://foxyutils.com/mergepdf/
educatieve-master@uantwerpen.be verzamelt deze persoonsgegevens om uw vrijstellingsaanvraag te kunnen onderzoeken. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres.
Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.