Aanvraagformulier +66 studiepunten

Algemene informatie

Studenten mogen maximum 66 studiepunten opnemen per academiejaar, ook indien verschillende opleidingen gecombineerd worden (bv. schakelprogramma en master). In uitzonderlijke gevallen kan de faculteit toelating geven tot het volgen van meer studiepunten. Studenten die een dergelijke uitzondering wensen, vullen onderstaand formulier in.

Uiterste datum aanvraag

Vrijdag 8 oktober 2021

Persoonlijke gegevens

Naam *
Voornaam *
Studentennummer *
E-mailadres *
Telefoon *

Opleiding *

Opleiding 2

Motivatie *

De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (onderwijsadministratieFLW@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens exclusief voor onderwijsdoeleinden. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil inzien, beperken, wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.