Aanvraagformulier voor studenten met een creditcontract

Wat is een creditcontract?

De doelstelling van een creditcontract is het behalen van creditbewijzen via de deelname aan de onderwijsactiviteiten en de examens van één of meer opleidingsonderdelen. Aangezien je niet voor een opleiding ingeschreven bent, enkel voor afzonderlijke vakken, kan je via een creditcontract dan ook geen diploma behalen.

Aanvragen via het formulier

De goedkeuring van de faculteit is steeds vereist vóór de inschrijving. Op dit formulier moet opgegeven worden voor welke opleidingsonderdelen je wilt inschrijven. Een inschrijving onder creditcontract kan niet stopgezet worden en er is geen terugbetaling mogelijk. Voor meer informatie over het studiegeld voor een creditcontract kan je op deze pagina terecht.

Criteria

Bij het bekijken van je aanvraag zijn volgende elementen doorslaggevend:
  • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding (secundair onderwijs, voorafgaande bacheloropleiding, ...) én aan de begincompetenties van het vak.
  • In de studiegidsfiches van ieder vak op de website kan je terugvinden of er sprake is van contractrestricties (bijv. niet te volgen onder examen-/creditcontract) of volgtijdelijkheid (je dient eerst voor het onderliggend vak een credit te behalen).
  • Je zet ook leerkrediet in bij het inschrijven voor opleidingsonderdelen onder creditcontract. Kijk dus na of je voldoende leerkrediet hebt.

Uiterste datum aanvraag

  • Voor opleidingsonderdelen van het volledige academiejaar of semester 1: vrijdag 7 oktober 2022
  • Voor opleidingsonderdelen van semester 2: dinsdag 14 februari 2023

Persoonlijke gegevens

Naam *
Voornaam *
Studentennummer
(indien reeds eerder ingeschreven aan de UAntwerpen)
E-mailadres *
Telefoon *
Geboortedatum *
Nationale ID *
Was je reeds aan de UAntwerpen ingeschreven met een creditcontract? *
Wens je examens af te leggen van de opleidingsonderdelen in creditcontract? *
Diploma('s) en instelling(en) waar het diploma behaald werd

Opleidingsonderdelen die je dit academiejaar wil volgen en afleggen via credit

Code Titel opleidingsonderdeel Docent Opleiding + jaar SP
De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (onderwijsadministratieFLW@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens exclusief voor onderwijsdoeleinden. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil inzien, beperken, wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.