Aanvraagformulier extra-curriculaire vakken

Als je opleidingsonderdelen wenst te volgen die meetellen voor het behalen van je diploma maar die niet zijn opgenomen binnen de standaard afstudeervereisten van je opleiding, dien je het webformulier 'Extracurriculaire vakken' in voor de deadline. Concreet gaat het om:
  • Vakken buiten de voorgestelde keuzelijst in de bachelors geschiedenis, wijsbegeerte, taal- en letterkunde en toegepaste taalkunde;
  • Keuzevakken uit andere masteropleidingen dan de eigen master; met uitzondering van de masters taal- en letterkunde, waar alle opleidingsonderdelen van de andere talige masters, demaster taalkunde, literatuur, theater of MPC zonder toelating kunnen opgenomen worden.

Bij een andere universiteit?

In sommige gevallen mag je een vak opnemen binnen je studieprogramma dat wordt gedoceerd aan een andere instelling. Indien je dit vak wil laten meetellen binnen je opleiding aan de UAntwerpen vul je het webformulier 'Interuniversitair akkoord' in. Voor je dit doet neem je best contact op met de studietrajectbegeleider.

Uiterste datum aanvraag

  • Voor opleidingsonderdelen van het volledige academiejaar of semester 1: vrijdag 7 oktober 2022
  • Voor opleidingsonderdelen van semester 2: dinsdag 14 februari 2023

Persoonlijke gegevens

Naam *
Voornaam *
Studentennummer *
E-mailadres *
Telefoon *

Opleiding *

Extra-curriculaire vakken

Opleidingsonderdeel SP Opleiding Vakcode

Motivatie

De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (onderwijsadministratieFLW@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens exclusief voor onderwijsdoeleinden. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil inzien, beperken, wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.