Aanvraagformulier wijziging studieprogramma

De programma's van studenten in diplomajaar worden in het begin van het academiejaar grondig nagekeken om zeker te zijn dat deze studenten alle nodige credits verworven hebben om te kunnen afstuderen. Na deze controle worden de programma's geblokkeerd voor wijzigingen. Studenten in diplomajaar die in de loop van het academiejaar nog wijzigingen willen aanbrengen aan hun programma, moeten hiervoor een aanvraag doen. Studenten die niet afstuderen voor hun opleiding kunnen de wijzigingen via hun SisA selfservice zelf in orde brengen.
Na 31 oktober kunnen enkel wijzigingen aangevraagd worden voor tweede semestervakken (schrappen, toevoegen, inruilen). Aan eerste semestervakken en jaarvakken kan niets meer gewijzigd worden. Diplomajaarstudenten kunnen enkel een opleidingsonderdeel schrappen indien ze ook dan nog voldoen aan de afstudeervereisten.

Persoonlijke gegevens

Naam:*
Voornaam:*
Studentennummer:
E-mail:*

Opleiding*

Aangevraagde wijziging

Ik wens volgend opleidingsonderdeel toe te voegen:

Vakcode Titel Docent Studiepunten


Ik wens volgend opleidingsonderdeel te verwijderen:

Vakcode Titel Docent Studiepunten

De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (onderwijsadministratieFLW@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens exclusief voor onderwijsdoeleinden. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil inzien, beperken, wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.