Aanvraagformulier vrijstellingen

Heb je bijkomende vragen bij het invullen van dit formulier, neem dan contact op met de facultaire studentenadministratie.
https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/contact/

Zorg dat je aanvraag volledig is en respecteer de deadlines! Onvolledige en laattijdige aanvragen worden NIET behandeld.

Deadlines:
- Jaarvakken en vakken van het 1e semester: 8 oktober 2021
- Vakken van het 2e semester: 14 februari 2022

Stap 1: Persoonlijke gegevens

Naam *
Voornaam *
UA e-mail *
Studentennummer

Stap 2: Correspondentiegegevens

Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Gemeente *
Telefoonnummer *

Stap 3: Duid aan voor welke opleiding je een aanvraag indient

Bijlagen toevoegen

Volgende bijlagen dienen toegevoegd te worden:

* officieel creditbewijs/diplomasupplement
* ECTS-fiche per opleidingsonderdeel
- Niet alles in één document zetten!
- Per opleidingsonderdeel een document maken
- De naam van het OO als titel gebruiken!
* Eventueel een kopie van je diploma

Zorg dat je alle bijlagen toevoegt! Zo niet, wordt je dossier niet ontvankelijk verklaard en behandelen wij dit niet verder!

De documenten laad je op met een zipfile. De file moet als bestandsnaam 'jouwnaam_jouwvoornaam.zip' hebben. 
Een zipfile maak je door al je bestanden in 1 folder te plaatsen. Klik dan rechts op de folder en kies 'Send to' en dan 'Compressed (zipped) folder'.

*
Faculteit Rechten, onderwijssecretariaat.rechten@uantwerpen.be verzamelt deze persoonsgegevens om je vrijstellingsaanvraag te kunnen behandelen en de beslissingen van het Uitgebreid Dagelijks Bestuur te kunnen meedelen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden gedurende jouw studieloopbaan aan de Universiteit Antwerpen bijgehouden. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.