Afmelden examens (ziekte)/ Unsubscribe exams (illness)

Naam:
Name
Voornaam:
First name
E-mail:
Studentennummer:
Student ID
Telefoonnummer:
Phone Number
Opleiding:
Programme
Waarom meld je je afwezig voor het examen?
Why are you reporting yourself absent for the exam?

Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (ombuds.FBE@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens voor de afwezigheden bij examens. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.