2020-2021 Aanvraag vrijstellingen - Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Vrijstellingen

Heb je reeds elders een opleiding in het hoger onderwijs gevolgd, creditbewijzen verzameld of bekwaamheidsbewijzen verworven, dan kom je in aanmerking voor het aanvragen van vrijstellingen.

Een aanvraag tot vrijstellingen houdt in dat je een gestaafd dossier indient om te bewijzen dat je de competenties van één of meerdere opleidingsonderdelen reeds beheerst. Jij dient dit als student zelf te bewijzen.

Vrijstelling van één of meerdere opleidingsonderdelen betekent dat je van dit/deze opleidingsonderde(e)l(en) geen examen meer dient af te leggen om je diploma/getuigschrift te krijgen. Als je vrijgesteld wordt van een opleidingsonderdeel krijg je geen cijfer en dus ook geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Wie wordt vrijgesteld voor meer dan de helft van de studiepunten van een programma krijgt geen graad van verdienste toegekend.

Deadlines

Uiterlijk 1 oktober 2020.
Aanvragen m.b.t. jaarvakken en opleidingsonderdelen van het eerste en tweede semester.
Deze aanvragen worden uiterlijk 31 oktober 2020 beantwoord via het opgegeven e-mailadres.

Uiterlijk 14 februari 2021.
Enkel voor wie geen aanvraag indiende uiterlijk 1 oktober 2020.
Aanvragen m.b.t. opleidingsonderdelen van het tweede semester.
Deze aanvragen worden uiterlijk 28 februari 2021 beantwoord via het opgegeven e-mailadres.

Let op: in afwachting van de officiële bevestiging van je vrijstelling, wordt je sterk aangeraden deel te nemen aan de lessen van het opleidingsonderdeel/ de opleidingsonderdelen, waarvoor je een vrijstellingsaanvraag indiende.

Samenstelling dossier

Het indienen van je aanvraag gebeurt via dit webformulier, aangevuld met een aantal bijlagen.

Een aanvraagdossier bevat hiernavolgende informatie:

Algemeen
 • persoonsgegevens
M.b.t. de vooropleiding
 • de opleiding(en) waarin je vrijstellingen wil bekomen aan de Universiteit Antwerpen;
 • een kopie van diploma(‘s) van relevante vooropleidingen
 • een kopie van diplomasupplementen en/of creditbewijzen van relevante vooropleidingen
 • de officiële vakbeschrijving van het opleidingsonderdeel op basis waarvan je vrijstelling vraagt.
Let op: de officiële vakbeschrijving heeft betrekking op het academiejaar waarin je het desbestreffende opleidingsonderdeel hebt gevolgd.

Printscreens of eigen getypte documenten worden niet aanvaard als bewijsstuk.

Indien je zelf geen toegang hebt tot de officiële vakbeschrijving (via website, via leerplatform, e.d.), dan vraag je de info op eigen verantwoordelijkheid en tijdig aan bij de onderwijsinstelling waaraan je het desbetreffende opleidingsonderdeel hebt gevolgd.

M.b.t. de opleiding(sonderdelen) FTI
 • de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling wenst te bekomen, inclusief vakcode en docent (raadpleeg hiervoor onze website: www.uantwerpen.be/ti > opleidingen > bachelor/master/al diploma > IW naar keuze).
Hou deze informatie dus bij de hand bij het invullen van je webformulier.

Afspraken

 • Je mag slechts één dossier indienen per opleiding per academiejaar. Denk dus vooraf grondig na over de vrijstellingen die je wenst te bekomen. Lees de vakbeschrijvingen van je toekomstig programma goed door en weeg af welk(e) vak(ken) uit je studieverleden eventueel equivalent zouden kunnen zijn met opleidingsonderdelen uit dit programma.
  Noot: Het aanvraagformulier laat toe om 8 vrijstellingen aan te vragen. Enkel indien je voor meer dan 8 opleidingsonderdelen een vrijstelling wenst aan te vragen, mag je een tweede dossier indienen. Let wel: Dit tweede dossier dient op dezelfde dag ingediend te worden. Dossiers die later ingestuurd worden, worden niet behandeld.
 • Er worden geen deelvrijstellingen toegekend.
 • In de schakelprogramma’s worden geen vrijstellingen toegekend op basis van credits behaald in het professionele bachelordiploma dat toelating geeft tot het schakelprogramma.
 • Wie niet over een masterdiploma of creditbewijzen uit een masteropleiding beschikt, kan geen vrijstellingen aanvragen in een masteropleiding.
 • Enkel tijdig ingediende en volledige dossiers worden behandeld! Aanvullingen die later doorgestuurd worden (bijvoorbeeld omwille van creditbewijzen die niet tijdig werden ontvangen) worden dus ook niet behandeld.
 • Op basis van behaalde deelresultaten, kunnen geen vrijstellingen worden verleend.

Vragen

Vragen over dit webformulier kan je stellen via de Helpdesk (www.uantwerpen.be/ti  > Helpdesk TI) met als onderwerp ‘VRIJSTELLINGEN’.

Persoonsgegevens

Naam * 
Voornaam * 
Straat + nr. * 
Postcode * 
Gemeente * 
Land * 
Telefoonnummer * 
E-mailadres
(UAntwerpen mailadres indien je hierover beschikt) *   
Studentennummer * 
Rijksregisternummer * 

Studierichting waarin je vrijstellingen aanvraagt

Opleidingsgraad * 
Afstudeerrichting * 

Vooropleiding/diploma

Relevante vooropleiding/diploma 1
Titel opleiding * 
Afstudeerrichting * 
Instelling * 
Afstudeerjaar/Niet afgerond/Gestopt * 
Diploma * 


Diploma behaald * 
Relevante vooropleiding/diploma 2
Titel opleiding
Afstudeerrichting
Instelling
Afstudeerjaar/Niet afgerond/Gestopt
Diploma


Diploma behaald

Vrijstellingen

Raadpleeg de studiefiches op www.uantwerpen.be/ti > opleidingen > bachelor/master/al diploma > IW naar keuze voor de correcte referenties.
Ik vraag vrijstelling aan voor volgende opleidingsonderdelen

Aanvraag 1
Code (UA-TI)  Opleidingsonderdeel  Docent  SP 


Ik vraag deze vrijstelling aan op basis van volgende behaalde creditbewijzen/getuigschriften (documenten achteraan dit formulier opladen aub):
Opleidingsonderdeel Docent Academiejaar SP Resultaat
         


Motivering/opmerkingen:
Wil je nog een aanvraag toevoegen?* 

Toe te voegen bijlagen (slechts 1 zip-bestand per categorie)

Voeg volgende documenten toe bij deze aanvraag. Let op! Er kan slechts 1 bestand per categorie worden opgeladen. Maak indien nodig een zip-bestand.
Kopie van diploma('s) van relevante opleiding(en):* 
Kopie van diplomasupplement(en) (officiële puntenlijst(en) met vermelding van de opleidingsonderdelen, ECTS en behaalde cijfers):* 
Officiële vakbeschrijving(en) van het opleidingsonderdeel(e)l(en) op basis waarvan je vrijstelling(en) vraagt:* 
Indien van toepassing: creditbewijzen

Bijkomende opmerkingen:

Indienen aanvraag

Let op:
 • Per student wordt per opleiding, per academiejaar slechts één aanvraagdossier voor vrijstellingen behandeld.
 • Enkel aanvragen gestaafd met de nodige documenten worden behandeld.

 

Om je dossier te registreren moet je op ‘Verzenden’ drukken. Je ontvangt hierna binnen enkele minuten op het opgegeven e-mailadres een kopie van je ingediende aanvraag. Indien je deze mail niet ontvangt, is je aanvraag niet geregistreerd en dien je de procedure te herhalen!

 
De Facultaire Onderwijsadministratie FTI (onderwijs.fti@uantwerpen.be, 03 265 19 00) verzamelt deze persoonsgegevens voor de aanvragen van vrijstellingen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres.
Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.