Aanvraagformulier Aanpassing studietraject semester 2

Persoonsgegevens

Naam * 
Voornaam * 
Studentennummer * 
E-mailadres (gebruik je UAntwerpen-adres!) *   
GSM * 

Opleiding

Huidige opleiding * 

Ik wens mijn studietraject voor semester 2 aan te passen om de volgende reden (meerdere opties mogelijk) * 

Toevoegen aan mijn studietraject

Ik wens volgende opleidingsonderdelen van semester 2 toe te voegen aan mijn studietraject:
Titel Code Studiepunten
     

Verwijderen uit mijn studietraject

Ik wens volgende opleidingsonderdelen van semester 2 te verwijderen uit mijn studietraject:
Titel Code Studiepunten
     

De Faculteit Wetenschappen, verzamelt deze persoonsgegevens in het kader van de analyse van studievoortgang binnen haar opleidingen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden bijgehouden tot bij de aanvang van het academiejaar volgend op het jaar van uw aanvraag. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op formulieren.wetenschappen@uantwerpen.be.