Aanvraagformulier Toelating tot inschrijving

Persoonsgegevens

Naam *
Voornaam *
Studentennummer (als je al eens eerder was ingeschreven aan UAntwerpen)
E-mailadres *
GSM *
Rijksregisternummer *
Geboortedatum *
Correspondentieadres:
Straat *
Nr. *
Bus
Postcode *
Gemeente *
Land *

Vooropleiding

Hoogst behaalde diploma *
Instelling *
Diploma behaald op

Aanvraag tot inschrijving in

Duid aan *
Ik wens deze opleiding * te volgen.
Huidige stand van je leerkrediet *
Motiveer hier waarom je in deze opleiding wenst in te schrijven *

Documenten

Voeg volgende documenten toe aan je aanvraag
Kopie van je diploma *
Kopie van je diplomasupplement of overzicht van de door jou gevolgde vakken en behaalde punten *
Samenvatting van je eindwerk *
Andere nuttige documenten die je verzoek kunnen staven. Het kan hierbij gaan om een meer uitvoerige toelichting, medische attesten, een staving van het eventueel statuut als werkstudent, een advies van een medewerker van de dienst Studieadvies en studentenbegeleiding of de Sociale dienst, ...
De Faculteit Wetenschappen, verzamelt deze persoonsgegevens in het kader van de analyse van studievoortgang binnen haar opleidingen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden bijgehouden tot bij de aanvang van het academiejaar volgend op het jaar van uw aanvraag. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op formulieren.wetenschappen@uantwerpen.be. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.