Aanmeldingsformulier voor het voorbereidings- en schakelprogramma

Je wil graag de master MPC volgen, maar hebt niet de juiste vooropleiding gevolgd om rechtstreeks te starten? Dan kan je instromen via het schakel- of voorbereidingsprogramma.

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden voor één van beide programma’s. Op basis van de informatie over je vooropleiding en de eventuele resultaten van je taaltest (zie onderaan voor meer info) laten we je weten of je mag starten en/of in aanmerking komt voor een vrijstelling.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust via de online helpdesk

Of neem contact op met onze studiebegeleidster, Ann Peeraer op het nummer +32 3 265 45 74.

Persoonlijke gegevens

Voornaam:*
Familienaam:*
E-mail:*
Geboortedatum *
Nationale ID *
Studentennummer:
(indien eerder ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen)
Telefoonnummer:*

Inschrijving in de master meertalige professionele communicatie

Ik schrijf mezelf graag in voor:*
Ik heb de volgende opleiding hoger/universitair onderwijs met succes afgerond:
Opleiding:*
Instelling:*
Studie gestart in het academiejaar:*
Diploma behaald in het academiejaar:*
Upload hier een kopie van je diploma:
Upload hier een kopie van de vakkenlijst:

Keuze vreemde taal

Zowel in het schakel- als in het voorbereidingsprogramma ben je verplicht om minstens één vreemde taal te kiezen. Die vreemde taal (of die twee vreemde talen, afhankelijk van je keuze) neem je ook op in de master. Het is niet mogelijk om in de master een vreemde taal op te nemen die je niet in het schakel- of voorbereidingsprogramma gevolgd hebt.

Ik wil graag bedrijfscommunicatie in de volgende vreemde taal/talen volgen (maximaal 2):*

Heb je al een uitstekende talenkennis? Dan kan je misschien een vrijstelling krijgen door deel te nemen aan de taaltest van IPAC of met een certificaat je B2-niveau aantonen. In het schakelprogramma kan je enkel een vrijstelling krijgen voor niveau 2 van de vreemde taal van je keuze. In het voorbereidingsprogramma kan je na de taaltest met een minimaal taalniveau B2 meteen starten aan de vreemde taal in de master.

Ben je in het bezit van een gestandaardiseerd certificaat dat je B2-niveau aantoont? Upload hier een kopie van je certificaat:

Inschrijving taaltest

Je kan je voorkennis op B2-niveau ook aantonen door een taaltest af te leggen via IPAC. Die taaltest bestaat uit een online deel en een mondelinge intake en kost 45 euro per taal. Je kan je hieronder inschrijven en ontvangt daarna meer informatie.
Bekijk hier wat niveau B1 / B2 inhoudt voor Engels en Frans.


Ik schrijf me in voor de taaltest en betaal 45 euro per taal:


Nog een vraag, opmerking of suggestie?

Je hebt nog een vraag, een aanvulling die je nergens kwijt kon of je wilt graag je aanmelding voor de master Meertalige Professionele Communicatie motiveren, dan kan je ons hieronder je verhaal vertellen:
Master in de Meertalige Professionele Communicatie, kathlijn.pittomvils@uantwerpen.be, verzamelt deze persoonsgegevens voor de de organisatie van de inschrijvingen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden bijgehouden. Indien u uw persoonsgegevens wil inzien, beperken, wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.