Aanvraagformulier

Voornaam:*  
Naam:*  
Geboortedatum:
Lezerskaart- / Studentnummer:
E-mailadres*:    
Telefoon:
Adres:
Straat en nummer:*  
Postcode en woonplaats:*  
Land:*  
Beroep:*  
Werkgever:
Student:* 
Datum van het bezoek:*  
Aangevraagde items:*  
Doel van het bezoek:*  
Vragen/Opmerkingen:
De bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap, erna.vanlooveren@uantwerpen.be, verzamelt deze persoonlijke gegevens enkel voor de registratie van consultatieaanvragen van items uit de Bijzondere Collecties. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.