Persoonsgegevens

Naam:*  
Voornaam:*  
Rijksregisternummer:*
Studentennummer:*    
Huidig leerkredietsaldo:*  
E-mailadres:*    
Telefoonnummer:

Vooropleiding/diploma op basis waarvan je de vrijstelling aanvraagt

Relevante vooropleiding/diploma 1*
Titel opleiding:  
Afstudeerrichting:
Instelling:  
(Voorziene) Afstudeerdatum  
Diploma/getuigschrift:


 
Diploma behaald:  
Wil je nog een relevante vooropleiding/diploma toevoegen?  

Studierichting(en) aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie waarin je vrijstellingen aanvraagt*

 

 

Via deze link vind je het studieprogramma van de gekozen opleiding met daar de nodige informatie (studiegidsnr., docent, inhoud van het opleidingsonderdeel, aantal studiepunten,…).

Vrijstellingen

Ik wens vrijgesteld te worden van (het) volgend(e) opleidingsonderde(e)l(en):

Opleidingsonderdeel 1:*
Opleidingsonderdeel:*  
Docent:*  
Studiegidsnr.:*  
Aantal studiepunten:*  
Ik vraag dit aan op basis van een behaald creditbewijs voor:*  
Studiepunten (per gevolgd vak):*  
Motivering:* (Als motivering moet je minimaal de officiële vakbeschrijving van het door jou behaalde opleidingsonderdeel meegeven!)
 
Wil je nog een opleidingsonderdeel toevoegen?
 

Opgelet!: Enkel indien je voor meer dan 10 opleidingsonderdelen een vrijstelling wenst aan te vragen, mag je een tweede dossier indienen. LET WEL: Dit tweede dossier dient op dezelfde dag ingediend te worden. Dossiers die later ingestuurd worden, worden niet behandeld.

Toe te voegen bijlagen*

Ik staaf mijn aanvraag met volgende bijlage(n) (bij voorkeur gecomprimeerd en als pdf toevoegen):
  • Verplichte bijlagen:
    • Kopie van diploma(‘s) van relevante vooropleidingen of creditbewijzen van relevante behaalde opleidingsonderdelen
    • Kopie van diplomasupplement(en) (officiële puntenlijst(en) met vermelding van de opleidingsonderdelen, ECTS en behaalde cijfers)
    • Officiële vakbeschrijving van het opleidingsonderdeel op basis waarvan je vrijstelling vraagt.
  • Facultatief:
 

Indienen aanvraag

Let op:
  • Per student wordt per opleiding, per academiejaar slechts één aanvraagdossier voor vrijstellingen behandeld.
  • Enkel aanvragen gestaafd met de nodige documenten worden behandeld.

 
Indien je dossier correct verzonden werd, krijg je binnen maximaal 20 minuten een bevestigingsmail op het door jou opgegeven e-mailadres. Kijk dit zeker na. Geen bevestiging = je aanvraag werd niet correct verzonden!
Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (CBI.FBE@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens voor de Commissie Bijzondere Inschrijvingen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.