Infoavond voor ouders van startende studenten Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

De inschrijvingen voor de infoavond op 21 of 22 oktober 2020 zijn gesloten.