Inschrijvingsformulier Postgraduaat preventieadviseur- Niveau 1

Start academiejaar 2022-2023

Ondergetekende schrijft zich in aan de Universiteit Antwerpen voor de opleiding postgraduaat preventieadviseur niveau 1 en betaalt het inschrijvingsgeld na ontvangst van de debetnota. Mogelijke bankkosten zijn ten laste van de deelnemer.(1)(enkel voor deelnemers met een MVK)
(2)(enkel voor deelnemers met een HVK)

Persoonsgegevens

Naam *
Voornaam *
E-mailadres *
Telefoonnummer *
Geslacht *
Geboorteplaats *
Geboortedatum *

Beroepsgegevens

Bedrijf/organisatie *
Afdeling/dienst *
Functie *

Basisopleiding

Hoogst behaald diploma *

Aanvullende opleiding(en) in de veiligheidskunde

Behaald diploma/getuigschrift/attest

Specifieke ervaring in de veiligheidskunde

Facturatieadres *

Naam bedrijf *
Adres *
Postcode *
Gemeente *
Land
BTW-nummer *
E-mailadres facturatie *
Bestelbonnummer *

Extra informatie m.b.t. uw inschrijving

Aanvraag via KMO-portefeuille *
Vlaams opleidingsverlof (VOV) *
Betaald educatief verlof (BEV) – enkel voor Brussel (aanvraag onder voorbehoud) *Gelieve de nodige documenten hieronder op te laden (max. 2MB totaal, gebruik eventueel een ZIP-bestand) *
  • Een kopie diploma (hoogst behaalde diploma): voor alle deelnemers verplicht
  • CV: voor alle deelnemers verplicht
  • Getuigschrift niveau 2 / MVK OF getuigschrift multidisciplinaire basisvorming of HVK: indien van toepassing verplicht
  • Attest 5 jaar nuttige en praktische ervaring (voor niv2 of MVK) getekend door werkgever: indien van toepassing verplicht
Dit is een voorlopige aanmelding.
Wij kijken eerst na of u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Enkel volledige toelatingsdossiers worden behandeld.
Uw inschrijving is pas definitief van zodra u van ons een schriftelijke bevestiging ontvangt waarin u toegelaten wordt tot het postgraduaat.

Het postgraduaat preventieadviseur verzamelt deze persoonsgegevens voor de inschrijvingen in het postgraduaat preventieadviseur niveau 1. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden, met uitzondering van de FOD WASO, Toezicht Welzijn op het Werk zoals bepaald in de codex, boek II titel 4. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Deze gegevens worden na afloop van de opleiding bijgehouden om u te informeren over studiedagen en evenementen georganiseerd in het kader van ‘Welzijn op het werk Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.