uAntwerpen

Opleiding kinesitherapie: vestibulaire revalidatie bij BPPV (Benigne Paroxysmale Positionele Vertigo)

Bedankt voor uw interesse in de cursus. Intussen werd het maximum aantal inschrijvingen bereikt. Hou onze website zeker in de gaten, mocht u in de toekomst een nieuwe cursus wensen te volgen.