uAntwerpen

Baloise Antwerp 10 Miles '23 - zondag 23 april 2023

Het opgeven van de maat is geen garantie dat de opgegeven maat nog beschikbaar is bij het ophalen van je T-shirt./ Specifying the size does not guarantee that the specified size will still be available when you collect your T-shirt.

Betaling/Payment

Totaal te betalen/Total amount

Na verzenden van het formulier zal er in het bevestigingsscherm een link naar 'MultiSafePay' zichtbaar zijn. Via deze link kan je veilig online betalen.
(ga akkoord met de verkoopsvoorwaarden en klik dan op de link in het bevestigingsscherm om de betaling uit te voeren)

After submitting the form, a link to 'MultiSafePay' will be visible in the confirmation screen. Through this link you can pay securely online.
(agree to the sales conditions and then click on the link in the confirmation screen to make the payment)


Ik verklaar mij akkoord dat het de verantwoordelijkheid van de sporter zelf is om goed voorbereid en met een goede gezondheid aan de start te verschijnen, zoals door de organisator geadviseerd wordt in de rubriek voorbereiding.
Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van toepassing op dit event en bevestig hiermee akkoord te gaan.
I agree that it is the athlete's own responsibility to arrive at the start well prepared and in good health, as advised by the organiser in the section preparation.
I hereby declare to have read the general terms and conditions applicable to this event and confirm my agreement with them.

Baloise Antwerp 10 Miles '23 - zondag 23 april 2023

De inschrijvingen zijn gesloten./Registrations are closed.