AG Antwerp 10 Miles '21 - zondag 10 oktober 2021

Naam *
Voornaam *
Geslacht *
Geboortedatum *
Nationaliteit *
Straat *
Nummer/bus *
Postcode *
Gemeente *
Land *
Taal *
Telefoon *
Noodnummer *
E-mailadres *
Bankrekeningnummer *
Categorie *
Duid de juiste instelling aan *
Sportsticker/UAntwerpen Plus Pass *
Geschatte eindtijd (uu:mm) *
Indeling bij snelle lopers? (Eerste 1250 plaatsen in 2019) *
Aankoop T-shirt goed doel AG Antwerp 10 Miles (+ €10) *
De opbrengst gaat integraal naar het goede doel Belgisch Paralympisch Comité
OF Dorp2 Koningin Fabiola.
Het opgeven van de maat is geen garantie dat de opgegeven maat nog beschikbaar is bij het ophalen van je T-shirt.

Totaal te betalen €
Ik verklaar mij akkoord dat het de verantwoordelijkheid van de sporter zelf is om goed voorbereid en met een goede gezondheid aan de start te verschijnen, zoals door de organisator geadviseerd wordt in de rubriek voorbereiding.
Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van toepassing op dit event en bevestig hiermee akkoord te gaan.
astrid@sportsticker.be verzamelt deze persoonsgegevens voor de organisatie van de inschrijvingen voor 10 Miles. In geen geval geeft UAntwerpen de persoonsgegevens door aan derden uitgenomen aan Golazo voor het adminstratief beheer van de inschrijving. UAntwerpen heeft met Golazo de nodige afspraken gemaakt ter vrijwaring van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Deze gegevens worden bijgehouden tot 21/10/2021. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.