Toetredingsaanvraag CLUBWEB 2022-2023

Contactgegevens

Aanvrager 1
Voornaam *
Naam *
E-mailadres *
Telefoon- of gsmnummer *
Onderwijsinstelling *
Studentennummer *

Aanvrager 2
Voornaam *
Naam *
E-mailadres *
Telefoon- of gsmnummer *
Onderwijsinstelling *
Studentennummer *

Informatie over de vereniging

Naam vereniging *
Vorm (feitelijke vereniging of vzw of anders) *
Datum oprichting *

Samenstelling bestuur
voornaam voorzitter/praeses *
familienaam *
onderwijsinstelling *
voornaam vice-voorzitter/vice-praeses *
familienaam *
onderwijsinstelling *
voornaam 2e Vice-voorzitter/vice-praeses (optioneel)
familienaam
onderwijsinstelling
voornaam Financiën (optioneel)
familienaam
onderwijsinstelling

Visie van de vereniging
Wil je dit als bijlage opladen (max. 2MB)?
Doelpubliek
Huidig aantal leden
Hebben jullie een verzekering? Zo ja, burgerlijke aansprakelijkheid, bestuurlijke aansprakelijk of beide?

Welke activiteiten organiseren jullie momenteel al?
Geef zeker de drie hoogtepunten van het voorbije academiejaar door?
(Welke activiteit? Waar? Hoeveel deelnemers?)

Bijlagen (eerst selecteren welke en dan allemaal als laatste stap opladen)

Voeg zeker volgende documenten toe bij je aanvraagformulier
- Logo
- Ledenlijst en bestuurderslijst (voornaam, familienaam, functie onderwijsinstelling en studentennummer) *
- Statuten van de vereniging *
- Overzicht aanbod academiejaar 22-23

Wil je deze bijlage opladen (max. 2MB per bijlage)?
Logo

Ledenlijst en bestuurderslijst *

Statuten *

Overzicht aanbodUpload Leden en bestuurderslijst *

Upload Statuten *
stefanie.verbeke@ap.be; marijke.damen@kdg.be; isabelle.dekkers@hzs.be; stien.hardy@hzs.be;tinne.nijs@uantwerpen.be en eva.gregoir@uantwerpen.be verzamelen deze persoonsgegevens voor de erkenningsaanvraag tot Clubweb. Deze gegevens worden gedeeld onder de collega studentencoaches/medewerkers studentenwerking van de Antwerpse associatie, AUHA. Deze gegevens worden bijgehouden tot na afloop van het aangevraagde academiejaar. Indien u uw persoonsgegevens wil inzien, beperken, wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres.
Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.